In de Verbindingskerk voelen we ons verbonden met God, met elkaar en met de wereld om ons heen.

Om die verbinding te versterken, maken we gebruik van elkaars gaven en talenten: samen zijn we gemeente van Christus, dienen we God en zijn we dienstbaar aan elkaar en onze naasten.

Naast vele andere taken, is het de verantwoordelijkheid van de kerkenraad om dit te faciliteren. Daarin is zij richtinggevend en voorwaarden scheppend. Zij zet de lijnen uit en bevordert de samenwerking.

Zij doet dat door te kijken naar de mogelijkheden, energie de ruimte te geven en initiatieven te stimuleren. Daarin betoont zij respect voor de veelkleurigheid die in de gemeente aanwezig is.