Wat elke zondag opvalt in de kerkdiensten van de Verbindingskerk: er gebeurt iets bijzonders! De erediensten zijn ontmoetingen met God geworden, waar jong en oud een plek in heeft. We zingen vol overgave, wisselend begeleid door orgel, piano, band, ensemble of koor. Bij bijzondere gelegenheden vinden we elkaar in kleine vieringen. We bidden steeds vaker met en voor elkaar. De preken hebben een goede balans in uitleg, bemoediging, versterking van geloof en vertrouwen. We merken dat de verkondiging aansluit bij onze leefwereld; daar kunnen we de nieuwe week mee in! 

Het effect van dit alles is zichtbaar in ons dagelijks leven. Bijbel lezen en bidden is doordeweeks belangrijker geworden; de kerkdrempel is lager en onze dienstbaarheid aan de mensen om ons heen groter. We ervaren het allemaal; als gemeenschap zijn we daadwerkelijk de handen en voeten van Jezus.