Nu, 3 jaar na de start van onze nieuwe gemeente, maken we als Verbindingskerk onze naam waar en is onze verbinding met de buitenwereld veel sterker geworden:

  • We zien ’s zondags vaak onbekende gezichten
  • We heten nieuwkomers welkom
  • We organiseren regelmatig diensten gericht op gasten

Als kerk zijn we ook zichtbaar in de dorpen:

  • We  werken mee aan interkerkelijke activiteiten zoals bijv. de kerstfeestviering, 4-mei vieringen, campingdiensten
  • We dragen bij aan diaconale projecten, de Voedselbank, en doen klussen bij mensen thuis
  • We hebben contact met asielzoekers en organiseren maaltijden voor de wijk

Als Verbindingskerk hebben we eigen initiatieven in onze omgeving gestart die onze liefde voor God en zijn wereld zichtbaar maken.