We zijn leerlingen van Jezus. Leren hoort erbij. In verbinding met Christus leren we te groeien in kennis en in liefde. Als Verbindingskerk oefenen we op verschillende plekken om te groeien in ons geloof:

  1. In de kerkdienst is plek voor alle leeftijden. Daar wordt ons geloof versterkt en groeit onze liefde voor- en kennis van God.
  1. In de setting van onze wijk vinden we elkaar om samen te leren uit de bijbel en geloofservaringen te delen. Hier leren we in het klein om het leven te delen en elkaar lief te hebben.
  1. Als we bij elkaar zijn om de gezamenlijke interesse in een bepaalde hobby of een bepaald onderwerp te delen, grijpen we dit samenzijn aan om te groeien in geloof. We leren om te genieten van Gods schepping, en de gaven die hij aan ons gegeven heeft.
  2. Als ouders hebben we een belangrijke rol in de geloofsopvoeding, maar staan er gelukkig niet alleen voor. In de catechese, het jeugdwerk, nemen we de geloofsopvoeding van onze kinderen serieus. Ouders en hun kinderen worden ondersteund in wat ze nodig hebben. De nieuw ingestelde jeugdraad coördineert de initiatieven die vanuit alle delen van de gemeente komen.