Zoals het ooit was met het feest van Genade, zo is het ook nu: in de Verbindingskerk vinden we elkaar in kleine groepen om bijbel te lezen, samen te eten en te bidden. Zo groeien we in geloof. We voelen een sterke verbondenheid met elkaar en onze verbondenheid met God neemt toe. 

De kleine groepen kunnen gevormd zijn in wijken, rondom gedeelde interesses of met een gezamenlijke activiteit als kern. Het kleinere verband zorgt er voor dat onder de leden de openheid en het vertrouwen is gegroeid. Mensen durven zich kwetsbaar op te stellen en elkaar aandacht te geven, ook buiten de bijeenkomsten om.

Elke kleine kring ziet ook om naar de mensen om hen heen die niet actief mee doen. Er wordt contact gezocht, klusjes gedaan en mensen worden uitgenodigd om te komen eten. Voor ouderen en alleengaanden is extra aandacht. 

De openheid, gastvrijheid en warmte binnen de groep sterkt zicht zelfs uit tot daarbuiten. Buurtbewoners worden uitgenodigd voor activiteiten of voor een gezamenlijke barbecue. Zo merken steeds meer mensen in Heerde en Epe dat de Verbindingskerk omziet naar iedereen. Sommige worden zelfs nieuwsgierig naar de vraag hoe dat toch komt…