In ons proces van Waarderende Gemeenteontwikkeling hebben we met elkaar nagedacht over de toekomst: hoe zien we de Verbindingskerk straks voor ons? De beelden en woorden die toen -in de Verbeeldingsfase– ontstonden, hebben we in tekst vervat: toekomstschetsen van de Verbindingskerk over drie of vijf jaren. Die toekomstschetsen gaan over:

Met dat laatste toekomstbeeld -Leiderschap en organisatie- gaat de kerkenraad aan de slag. En in de Vernieuwingsfase hebben we als gemeente nagedacht wat we moeten doen om die andere toekomstbeelden te verwezenlijken. Na een korte morgendienst wisselden we gedachten uit rondom flaps en brainstormden we over de eerste stappen die we zouden kunnen zetten. Dat heeft al vele ideeën opgeleverd, waar we gemeente samen mee verder gaan. Eerstvolgende actiepunt: plannen van aanpak maken en enthousiaste gemeenteleden koppelen die met zo’n plan aan de slag willen gaan.

Was jij er niet, tijdens die morgendienst? Maar wil je nog wel graag je input leveren op één of meerdere toekomstbeelden? Of voel je je geroepen om aan de slag te gaan met een onderwerp? Neem dan contact op met iemand het kernteam WGO of mail gerke.nijland@hetnet.nl.