In het proces van Waarderende Gemeenteontwikkeling hebben we met elkaar nagedacht over de toekomst: hoe zien we de Verbindingskerk straks voor ons? De beelden en woorden die toen -in de Verbeeldingsfase– ontstonden, hebben we in tekst vervat: toekomstschetsen van de Verbindingskerk over drie of vijf jaren. Die toekomstschetsen gaan over kerkbouw, groeien in geloof, kerk-zijn in onze omgeving, gemeente zijn kleine groepen, kerkdienst en vieringen en leiderschap en organisatie

Vervolgens hebben we die toekomstbeelden in groepjes besproken hoe we ze zouden kunnen verwezenlijken. Dat leverde heel concrete ideeën op. En natuurlijk de bijbehorende vraag: wie wil er aan de slag met…

· Acties in het kader van Kerkgebouw
· Acties in het kader van Groeien in geloof
· Acties in het kader van Kerk zijn in onze omgeving
· Acties in het kader van Gemeente zijn in kleine groepen
· Acties in het kader van Kerkdienst en vieringen.

Kernteam Waarderende gemeenteopbouw:

Jan Odding
Heleen Bronsveld
Jaap Cramer
Gerke Nijland
Kees den Uijl
Richard Vervoorn