In ons traject van Waarderende Gemeenteontwikkeling hebben we nu drie fasen doorlopen.

Allereerst “Verkennen”

Vervolgens “Vertellen”

En tenslotte “Verbeelden”

Weet u nog, op wijkavonden en voor een groep na een kerkdienst in december hebben we “bloeibevorderende factoren” toegevoegd aan het onderwerp van je keuze (uit 6, zie hieronder) en kon je nadenken over de toekomst. 

Als ik dat doe: Wat zie ik dan gebeuren en hoe gaat dat toekomstbeeld er voor mij dan uitzien? Deze verbeeldingen zijn uitgewerkt en in 6 prestaties hieronder te zien. Tevens liggen ze ter inzage achterin de kerk.

Goed om te bekijken voordat we een start maken met de vierde fase “Vernieuwen” op zondag 3 februari, na de (korte) ochtenddienst.

1 Het goed hebben met elkaar

2 Kerkdienst en vieringen

3 Samen dingen doen

4 Organisatie van de gemeente

5 Identiteit van de gemeente

6 Proces van samengaan