De afgelopen jaren (2018-2020) hebben we als Verbindingskerk het traject Waarderende Gemeenteontwikkeling hebben we nu drie fasen doorlopen.

Fase 1 “Verkennen”

Fase 2 “Vertellen”

Fase 3 “Verbeelden”

Op o.a. wijkavonden (2018/19) hebben we “bloeibevorderende factoren” toegevoegd aan de 6 ondewerpen die gekozen zijn

De vraag werd gesteld: “Als ik dat doe: Wat zie ik dan gebeuren en hoe gaat dat toekomstbeeld er voor mij dan uitzien?” Deze verbeeldingen zijn uitgewerkt en in 6 prestaties hieronder te zien:

1 Het goed hebben met elkaar

2 Kerkdienst en vieringen

3 Samen dingen doen

4 Organisatie van de gemeente

5 Identiteit van de gemeente

6 Proces van samengaan