De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Heerde – Epe en de Nederlands Gereformeerde Kerk Heerde – Epe, vormen per 1 september 2018 een samenwerkingsgemeente ‘Verbingskerk’. Op landelijk niveau is er (nog) geen fusie tussen de kerkverbanden. Tot die tijd zijn er twee ANBI-verklaringen (zie onder) en twee RSIN-nummers (voor de belastingdienst).

Naam ANBI: Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Heerde-Epe
RSIN/Fiscaal nummer: 00 40 63 375
Groepsschikking GKV: 82 04 61 829
Financiële informatie meer informatie
Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde kerk Heerde-Epe
RSIN/Fiscaal nummer: 82 41 68 896
Groepsschikking NGK: 82 17 89 788
Financiële informatie meer informatie
Naam: Verbindingskerk, Samenwerkingsgemeente NGK/GKv Heerde-Epe
Website adres: verbindingskerk.nl
E-mail: scriba@verbindingskerk.nl
Adres: Eben Haëzer
Postcode: 8181 HH
Plaats: Heerde
Postadres: Postbus 36
Postcode: 8180 AA
Plaats: Heerde