Ten behoeve van het goed functioneren van de gemeente is het goed om zaken vast te leggen, zodat niet onnodig energie gaat zitten in ‘hoe hadden we het ook al weer afgesproken?’ Het is ook goed dat dit voor ieder gemeentelid goed toegankelijk is, maar  het zijn geen geheime documenten. Daarom is hier een groeiend aantal documenten te zien, tot nu toe, twee: het verkiezingsreglement voor ambtsdragers en de gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijk werkers. Het is wenselijk dat iedereen, ook niet ambtsdragers en kerkelijk werkers zich aan deze gedragscode houden.

De documenten zijn te downloaden / in te zien als pdf.