We willen u hartelijk welkom heten als gast in onze kerkdiensten. Met onderstaande informatie hopen we u te helpen zich thuis te voelen.

Locatie

Onze gemeente past ‘s ochtends niet in ons eigen kerkgebouw aan de Bonenburgerlaan en ‘s middags/ ‘s avonds wel. Daarom kerken we ‘s ochtends om half tien in de aula van de Noordgouw en ‘s middags half vijf (in de maanden juli en augustus is dat ‘s avonds zeven uur) in ons gebouw Eben Haëzer aan de Bonenburgerlaan. Op deze site kunt u ook vinden hoe u bij onze locaties kunt komen. Met name de Noordgouw blijkt door navigatiesystemen niet altijd goed aangegeven te zijn.

Zingen

De liederen worden geprojecteerd, meestal met muzieknotatie. We zingen uit het Liedboek 2013 en het Gereformeerd Kerkboek 2017 als standaard, daarnaast Opwekking, Psalmen voor Nu of andere bundels.

Voorganger

In de agenda van deze site op deze site kunt u zie wie de voorganger is van de dienst.

Kinderen

In de ochtenddienst is er voor de allerkleinsten kinderoppas en voor kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 1-4) is er kinderbijbelclub. De kinderen van de kinderbijbelclub maken het eerste gedeelte van de kerkdienst mee en gaan daarna naar hun eigen locatie en komen voor het eind van de dienst weer terug. Dan worden ook de kinderen van de oppas opgehaald zodat we met elkaar de dienst afsluiten met de zegen van God.

Maaltijd van de Heer

De eerste zondag van de even maanden en in de dienst op Witte Donderdag vieren we de maaltijd van de Heer. Wanneer u in uw eigen gemeente mag deelnemen aan het avondmaal, dan bent u ook bij ons van harte uitgenodigd om het te vieren. We hebben afwisselend een tafelviering en een gaande viering. In de middag/avonddiensten is dat doorgaans een tafelviering.

Koffiedrinken

Na elke ochtendienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het drinken van koffie, thee of limonade. Uiteraard bent u als gasten daar ook hartelijk welkom bij.

Ringleiding

In beide gebouwen is een ringleiding voor gehoorapparaten aanwezig.

Rolstoel

Beide locaties zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er is ook een rolstoeltoilet.

Hulp nodig?

Het kan zijn dat u specifieke vragen heeft waarop u hier niet het antwoord vindt. Stel ze gerust aan de mensen van de verwelkomingsdienst (staan bij de ingang). Die kunnen u ook doorverwijzen naar een koster of ambtsdrager.