In verband met de coronacrisis zullen we de kerkdienste voorlopig zonder kerkgangers houden. De diensten zijn zowel via audio als video bij te wonen via kerkdienstgemist.nl

We collecteren digitaal via de Givt app. (zie op “Nieuws” pagina van de kerk). (link volgt nog)
Zolang we vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis als gemeente niet kunnen samenkomen gaan we gebruik maken van de QR Code die Givt ons aanlevert. Deze QR code zal tijdens de dienst op het gebruikelijke collectemoment getoond worden. U kunt middels het scannen van deze QR Code geven aan de collecte. Hierbij kun je per collecte (1e en 2e) aangeven hoeveel u wilt geven.
Voor mensen die geen smartphone hebben: De collectegiften kunnen overgemaakt worden naar NL47 RABO 0311603173 t.n.v. Ned. Geref. Kerk o.v.v. het desbetreffende collectedoel: 1e collecte’ en/of ‘2e collecte’. De doelen van de collecte van de desbetreffende zondag staan steeds in de nieuwsbrief of op de Facebookpagina van de kerk. De penningmeester zal zorgdragen voor het doorstorten van het totaal van de gedane giften aan het desbetreffende doel.

We rekenen op de mensen die we nodig hebben om de kerkdienst te kunnen houden, zoals kosters, beamerteam, en enkele goede zangers. 

Tips voor de mensen die de dienst niet kunnen of willen bezoeken:

  • De diensten zijn te beluisteren via de website onder de knop KERKDIENSTEN en dan LUISTER MEE in de bovenste menubalk, vervolgens klikken op kerkdienstgemist.nl;
  • Op TV / radio zullen er waarschijnlijk ook diensten worden uitgezonden;
  • Je kunt natuurlijk ook met je kring samenkomen bij iemand thuis.

Hopende iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er nog vragen zijn, dan graag even een berichtje via de mail.

We beseffen dat we in alles afhankelijk zijn van onze Vader, we hoeven niet te bezorgd te zijn. Echter we willen als Verbindingskerk ook verantwoordelijk zijn en de richtlijnen van de overheid loyaal volgen.