Op dit moment zijn er geen Corona maatregelen meer. De diensten vinden als vanouds plaats ‘s morgens in de Noordgouw en ‘s middags in Eben Haëzer. De diensten zijn ook digitaal bij te wonen via Youtube (zie Kerkdiensten – Meekijken met de dienst)

We collecteren weer met de rondgaande collectezak als ook digitaal via de Givt app.
Voor mensen die geen smartphone hebben: De collectegiften kunnen overgemaakt worden naar NL47 RABO 0311603173 t.n.v. Ned. Geref. Kerk o.v.v. het desbetreffende collectedoel: 1e collecte’ en/of ‘2e collecte’. De doelen van de collecte van de desbetreffende zondag staan steeds in de nieuwsbrief en worden tijdens de dienst aangegeven.

Hopende iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er nog vragen zijn, dan graag even een berichtje via de mail.