VOOR DE GASTVOORGANGER IN ONZE DIENSTEN

Als gemeente vinden we het fijn dat niet alleen onze eigen predikanten voorgaan, maar dat ook andere predikanten voorgaan. We weten dat elke GKv of NGK of samenwerkingsgemeente zo zijn eigen gewoonte heeft. Daarom vermelden we hier enkele afspraken die we gemaakt hebben voor onze diensten.

Een moment van toewijding.

Voor het votum is er een moment van stilte waarin we ons hart aan de Here God toewijden.

Gezongen votum

We beginnen de dienst met een gezongen votum.
In de ochtenddienst: LB 291a en
in de middag/avonddienst voorlopig ook LB 291a.
Wilt u dat in uw opgave van de liturgie ook aangeven?

Liederen

U bent vrij om uw liederen te kiezen. Daarbij geven we wel aan dat we (nog) niet altijd de begeleiding hebben voor bijvoorbeeld Opwekkingsliederen. Standaard wordt de gemeentezang begeleidt op orgel en/of piano.
Als standaard voor onze diensten zingen we uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk 2013 en het Gereformeerd Kerkboek 2017.
Indien de dienst hebt voorbereid vanuit het Liedboek voor de Kerken 1973 en Gereformeerd Kerkboek 2006 en de liederen staan ook in de nieuwere kerkboeken dan graag de opgave volgens nieuwere.
Om verwarring te voorkomen graag de afkortingen gebruiken, zoals die aanbevolen worden op de landelijke GKv site: https://www.gkv.nl/gereformeerd-kerkboek-2017-aan-slag-3/ :
LB = Liedboek 2013
GK = Gereformeerd Kerkboek 2017
[LvK = Liedboek 1973]
[GK06 = Gereformeerd Kerkboek 2006]

En voor de rest (ook al aangereikt door de GS van Ede 2014)
Opw = Opwekking
PvN = Psalmen voor Nu
Op de site van steunpunt liturgie kunt u een omnummeringstabel downloaden:

Lied & muziek

Mededelingen

De ouderling van dienst doet de mededelingen na het lied na de verkondiging en voor de voorbede. Daardoor kunnen er zaken uit de mededelingen meegenomen worden in het gebed.
Ook wordt dan vermeldt waar de collecte voor is en geeft eventueel een toelichting. We stellen het op prijs als u ook het collectedoel meeneemt in uw gebed.
De collecte is na het dankgebed.

Kinderlied

In de morgendienst komen aan het eind van de collecte de kinderen van de kinderbijbelclub terug in de dienst. Voor het slotlied zingen we dan, indien de voorganger dit wenst en opgeeft, nog een kinderlied.