Collecteren via Givt-app

arsiv

Home Category : Nieuws

Exemple

Collecteren via Givt-app

Voor steeds meer mensen is het minder vanzelfsprekend om contant geld bij zich te hebben. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, want bijna overal kan je met een pinpas of je smartphone betalen. Met dit in gedachten is Givt ontstaan.
Givt maakt het mogelijk aan de collecte te geven zonder contant geld, waarbij de dienst zo min mogelijk wordt verstoord en het gevoel van geven wordt behouden.
Gift wordt al in meer dan 150 andere kerken gebruikt en ook een aantal stichtingen en goede doelen maken er al gebruik van.

Hoe werkt het?

De oplossing van Givt werkt met een smartphone (Apple of Android), en een Givt-zender in de collectezak of -mand. De gever geeft in de Givt-app aan hoeveel hij of zij wil geven en haalt de telefoon langs de zender in de mand of zak en de gift is gedaan. Het lijkt daarom heel erg op geven met contant geld.

Zolang we vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis als gemeente niet kunnen samenkomen gaan we gebruik maken van de QR Code die Givt ons aanlevert. Deze QR code zal tijdens de dienst op het gebruikelijke collectemoment getoond worden. U kunt middels het scannen van deze QR Code geven aan de collecte. Hierbij kun je per collecte (1e en 2e) aangeven hoeveel u wilt geven.

Via onderstaande video kunt je zien hoe het werkt.


Wat heb je nodig om te geven met de smartphone?

Om te geven met Givt heb je natuurlijk een smartphone nodig (Android of iOS) met daarop de Givt-app. Je kunt na het downloaden je e-mailadres invoeren en meteen beginnen met geven. Je verdere registratie kan je op een later moment afronden. Bij je registratie vul je een aantal persoonlijke gegevens in (denk hierbij aan je adres, mobiele nummer en rekeningnummer). Ook geef je een machtiging af om je gift van je rekening te laten afschrijven. De Givt-app is zo ontworpen dat je makkelijk door dit proces wordt geleid. Zoek in de App Store of op Google Play naar Givt of ga naar www.givtapp.net/download.

Read More →
Exemple

31 oktober 501 jaar Hervormingsdag

‘Afscheiding? Verbinding!’ Is de titel van de lezing die Bernard Bos op die dag  zal verzorgen in het kerkgebouw Eben-Haëzer (Verbindingskerk). Aanvang 20 uur.

Maarten Luther zag de dingen heel goed, maar ook wel door een gekleurde bril.

Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen en foto’s gaan we terug naar de Reformatietijd, die de eerste kerkscheiding teweeg bracht, maar tegelijk ook weer verbinding. De spreker, die eerder over Luther publiceerde, vergeet de actualiteit niet uit het oog: is er een nieuwe reformatie nodig? 

Welkom op deze -laagdrempelige- woensdagavond!

Read More →
Exemple

Niet alleen in Heerde-Epe is er een groei naar eenheid van NGK en GKv, ook landelijk zijn er ontwikkelingen om uiteindelijk te komen tot één kerk. Op de gezamenlijke vergadering van 11 november 2017 van GKv synode en NGK Landelijke vergadering is een Regiegroep in het leven geroepen die sturing geeft aan het proces van samengaan.

Hun verslaggever Linda Stelma was bij de Verzoeningsdienst op 6 juni 2018 in Heerde aanwezig en maakte daarvan een verslag wat u/jij hier kunt lezen:

Nieuwe samenwerkings-gemeente in Heerde-Epe

Read More →
Exemple

Op 15 september een Country Evenement met Muziek, Kampvuur, Activiteiten en gespreksstof. Voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. Wees welkom!

Enkele weken geleden zijn de jeugdwerkers van de verschillende Heerdense kerken bij elkaar gaan zitten om na te denken over een manier om

invulling te geve aan het interkerkelijk jongerenwerk. Centraal stond de vraag hoe we als verschillende kerken onze jongeren op een mooie, passende en constructieve wijze de gelegenheid kunnen bieden elkaar te ontmoeten, te inspireren en ruimte te scheppen voor de relatie met God en Jezus.

Het spreekt voor zich dat jongeren vandaag de dag drukke levens leiden, veel omhanden hebben en dat het geloofsleven dan, soms tegen wil en dank, dikwijls op een laag pitje komt te staan. Na
enkele bezielde vergaderingen begonnen de ideeën te stromen, en werd het plan om terugkerende interkerkelijke jeugd-evenementen te organiseren in het leven geroepen. Wat u zich daarbij voor
kan stellen is het volgende: leuke, laagdrempelige evenementen voor een brede doelgroep jongeren rondom een bepaald thema of met een bepaalde activiteit (filmavond, sportmiddag, discussie avond et cetera). Het doel van deze evenementen is het stichten van contact tussen de verschillende jongeren, zowel van de verschillende kerken als daarbuiten.

Snel daarna werd duidelijk dat vrijwel alle kerkenraden hun toezegging gaven, wat voor ons het startschot betekende om in actie te komen. Dit heeft geresulteerd in de organisatie van het éérste Heerdense interkerkelijke Jeugd-event.

Alle jongeren vanaf 12 is van harte uitgenodigd om op  zaterdag 15 september vanaf 20:00 naar dit Event te komen. Het thema van deze avond is Country, er zal muziek zijn, een kampvuur, gespreksstof, activiteiten en allerlei lekkere hapjes en drankjes. Het zal plaats vinden op de Heideweg 14 in Heerde

We hopen jullie daar te zien!

Read More →
Exemple

Confessie Café

Iedereen die belijdenis heeft gedaan gelooft in God die alle dagen bij ons is, maar vragen en twijfels blijven bestaan. Daarom zal er vanaf 30 september op elke laatste zondag van de maand een bijeenkomst zijn voor jongeren die belijdenis hebben gedaan. Het Confessie Café is geopend van 20:15 – 21:30 in Eben Haëzer. En het zou natuurlijk niet café heten als er niet iets lekkers te drinken en te eten is. Zien we je daar? Want zoals veel mensen zeggen: Belijdenis doen is pas het begin

Read More →

Bij een nieuwe gemeente – en dat zijn we als samenwerkingsgemeente – hoort ook een nieuwe website. Gelukkig hebben we de technische mensen ‘in huis’ om er iets moois van te maken. We zijn trots deze de website te kunnen presenteren en bedanken de mensen die er hard aan gewerkt hebben om dit voor 1 september 2018 voor elkaar te krijgen.

De gemeenteleden krijgen een inlognaam en wachtwoord. In het inloggedeelte vinden we privacy-gevoelig materiaal.
Maar we willen ook voor niet leden een goed beeld geven wie als gemeente zijn. Daarom zal als het kan ook zoveel mogelijk voor iedereen zichtbaar zijn.

In het gebruik zal blijken of de website aan de verwachting van de bezoekers voldoet. Mocht u suggesties hebben, geef het aan ons door, bijvoorbeeld met het contactformulier op deze site.

Read More →