Heerdense jeugdwerkers slaan handen ineen voor Jeugdevents.

arsiv

Home Category : Evenement

Exemple

Op 15 september een Country Evenement met Muziek, Kampvuur, Activiteiten en gespreksstof. Voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. Wees welkom!

Enkele weken geleden zijn de jeugdwerkers van de verschillende Heerdense kerken bij elkaar gaan zitten om na te denken over een manier om

invulling te geve aan het interkerkelijk jongerenwerk. Centraal stond de vraag hoe we als verschillende kerken onze jongeren op een mooie, passende en constructieve wijze de gelegenheid kunnen bieden elkaar te ontmoeten, te inspireren en ruimte te scheppen voor de relatie met God en Jezus.

Het spreekt voor zich dat jongeren vandaag de dag drukke levens leiden, veel omhanden hebben en dat het geloofsleven dan, soms tegen wil en dank, dikwijls op een laag pitje komt te staan. Na
enkele bezielde vergaderingen begonnen de ideeën te stromen, en werd het plan om terugkerende interkerkelijke jeugd-evenementen te organiseren in het leven geroepen. Wat u zich daarbij voor
kan stellen is het volgende: leuke, laagdrempelige evenementen voor een brede doelgroep jongeren rondom een bepaald thema of met een bepaalde activiteit (filmavond, sportmiddag, discussie avond et cetera). Het doel van deze evenementen is het stichten van contact tussen de verschillende jongeren, zowel van de verschillende kerken als daarbuiten.

Snel daarna werd duidelijk dat vrijwel alle kerkenraden hun toezegging gaven, wat voor ons het startschot betekende om in actie te komen. Dit heeft geresulteerd in de organisatie van het éérste Heerdense interkerkelijke Jeugd-event.

Alle jongeren vanaf 12 is van harte uitgenodigd om op  zaterdag 15 september vanaf 20:00 naar dit Event te komen. Het thema van deze avond is Country, er zal muziek zijn, een kampvuur, gespreksstof, activiteiten en allerlei lekkere hapjes en drankjes. Het zal plaats vinden op de Heideweg 14 in Heerde

We hopen jullie daar te zien!

Read More →