31 oktober 501 jaar Hervormingsdag

arsiv

Home september 2018

Exemple

31 oktober 501 jaar Hervormingsdag

‘Afscheiding? Verbinding!’ Is de titel van de lezing die Bernard Bos op die dag  zal verzorgen in het kerkgebouw Eben-Haëzer (Verbindingskerk). Aanvang 20 uur.

Maarten Luther zag de dingen heel goed, maar ook wel door een gekleurde bril.

Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen en foto’s gaan we terug naar de Reformatietijd, die de eerste kerkscheiding teweeg bracht, maar tegelijk ook weer verbinding. De spreker, die eerder over Luther publiceerde, vergeet de actualiteit niet uit het oog: is er een nieuwe reformatie nodig? 

Welkom op deze -laagdrempelige- woensdagavond!

Read More →
Exemple

Niet alleen in Heerde-Epe is er een groei naar eenheid van NGK en GKv, ook landelijk zijn er ontwikkelingen om uiteindelijk te komen tot één kerk. Op de gezamenlijke vergadering van 11 november 2017 van GKv synode en NGK Landelijke vergadering is een Regiegroep in het leven geroepen die sturing geeft aan het proces van samengaan.

Hun verslaggever Linda Stelma was bij de Verzoeningsdienst op 6 juni 2018 in Heerde aanwezig en maakte daarvan een verslag wat u/jij hier kunt lezen:

Nieuwe samenwerkings-gemeente in Heerde-Epe

Read More →
Exemple

Op 15 september een Country Evenement met Muziek, Kampvuur, Activiteiten en gespreksstof. Voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. Wees welkom!

Enkele weken geleden zijn de jeugdwerkers van de verschillende Heerdense kerken bij elkaar gaan zitten om na te denken over een manier om

invulling te geve aan het interkerkelijk jongerenwerk. Centraal stond de vraag hoe we als verschillende kerken onze jongeren op een mooie, passende en constructieve wijze de gelegenheid kunnen bieden elkaar te ontmoeten, te inspireren en ruimte te scheppen voor de relatie met God en Jezus.

Het spreekt voor zich dat jongeren vandaag de dag drukke levens leiden, veel omhanden hebben en dat het geloofsleven dan, soms tegen wil en dank, dikwijls op een laag pitje komt te staan. Na
enkele bezielde vergaderingen begonnen de ideeën te stromen, en werd het plan om terugkerende interkerkelijke jeugd-evenementen te organiseren in het leven geroepen. Wat u zich daarbij voor
kan stellen is het volgende: leuke, laagdrempelige evenementen voor een brede doelgroep jongeren rondom een bepaald thema of met een bepaalde activiteit (filmavond, sportmiddag, discussie avond et cetera). Het doel van deze evenementen is het stichten van contact tussen de verschillende jongeren, zowel van de verschillende kerken als daarbuiten.

Snel daarna werd duidelijk dat vrijwel alle kerkenraden hun toezegging gaven, wat voor ons het startschot betekende om in actie te komen. Dit heeft geresulteerd in de organisatie van het éérste Heerdense interkerkelijke Jeugd-event.

Alle jongeren vanaf 12 is van harte uitgenodigd om op  zaterdag 15 september vanaf 20:00 naar dit Event te komen. Het thema van deze avond is Country, er zal muziek zijn, een kampvuur, gespreksstof, activiteiten en allerlei lekkere hapjes en drankjes. Het zal plaats vinden op de Heideweg 14 in Heerde

We hopen jullie daar te zien!

Read More →